Sedan 1999 har vi producerat reklam och information i alla former.
Vi lämnar kostnadsfria förslag och idéskisser samt offert med fast pris.
Bland våra uppdragsgivare finns Arne Lorentzon AB, First Hotel Billingehus, Furhoffs Rostfria, Grönsakshuset, Hermanders, Prästängen Byggsystem, Erlandsson Bygg, Holms Industri, Skövde Värmeverk, SkövdeNät och Ulfstorps Säteri.


Följ oss på facebook

Stafett Reklambyrå AB
Post: Box 528, 541 28 Skövde • Besök: Vipans Gränd 5, Skövde
Tel 0500 – 44 46 60 • info@stafett.se